-


AD(H)D-kenmerken
uit: AD(H)D een volwassen benadering – H. Wenning & M. Santana
ISBN 978 90 265 1761 7

Niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn.
sommige kenmerken gelden in het bijzonder voor de hyperactieve variant (AD HD)

Planning
·         Onmiddellijk reageren, impulsiviteit
·         Dingen niet afmaken
·         Uitstellen
·         Snel afgeleid
·         Te veel spanning hebben
·         Te weinig structuur hebben
·         Te weinig gebruikmaken van een agenda
·         Te veel opties (anders) gericht zijn

Positieve aspecten
·         Goed functioneren onder druk
·         Impulsieve initiateven in goede banen kunnen leiden
·         Creatief omgaan met tijd en geld
·         Ergens enthousiast aan beginnen

Aandachtspunten:
·         Doelgericht werken
·         Dingen afmaken
·         Vaste rituelen ontwikkelen
·         Dagelijks een kwartier om de planning door te nemen
·         Prioriteiten blijven stellen
·         Agenda goed gebruiken
·         Evenwicht in activiteiten bewaren

Sociale vaardigheden
·         Iemand telkens onderbreken of de hele tijd aan het woord zijn
·         Snel afgeleid zijn
·         Overgevoelig op kritiek reageren
·         Sociale signalen missen
·         Niet goed luisteren
·         Anderen uitputten
·         Ongeduldig gedrag vertonen

Positieve aspecten:
·         Makkelijk contact maken
·         Anderen laten ontdooien
·         Ad rem reageren en spelen met taal
·         Humor
·         Anderen inspireren

Relaties
·         Overgevoelig voor kritiek
·         Snelle stemmingswisselingen
·         Heftig op stress reageren
·         Moeite hebben met luisteren
·         Snel afgeleid worden
·         Onbegrip van de partner
·         Problemen met emotionele en seksuele intimiteit

Positieve aspecten:
·         Open in communicatie zijn en gezelligheid scheppen
·         Creativiteit en impulsiviteit leiden tot relatie zonder sleur
·         Anderen over de streep trekken
·         Slagvaardig zijn

Werk of opleiding
·         Te snel ergens aan beginnen
·         Te snel ergens mee stoppen
·         Te weinig vrijheid hebben
·         Slecht organiseren of plannen
·         Te gemakkelijk ja zeggen
·         Te veel uitstellen
·         Snel geïrriteerd zijn
·         Snel een conflict krijgen
·         Verstrooid zijn
·         Werkgever of school houdt geen rekening met de gevolgen van AD(H)D

Positieve aspecten:
·         Enthousiast ergens aan beginnen
·         Collega’s kunnen enthousiasmeren
·         Creatieve ideeën hebben
·         Een plezierige sfeer creëren
·         Iets met volledige inzet uitvoeren

 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint