-
 
Kom tot Leven!
 
Een deelnemer schrijft:
Voor ik aan deze therapievorm begon, was ik bezig met vragen als "wat (of Wie) motiveert me? " En wat voor gedragspatronen staan er in de weg om vrijheid in je leven te ervaren samen met God? De avonden Kom tot Leven! hebben me echt aan het denken gezet. Gedragspatronen ...? Ik ontdekte dat dit alles te maken had met Jezus leren uitnodigen in de diepten van mijn hart.
De groep was voor mij een warm bad met ruimte en aandacht voor ieders ervaringen. Ik was me al aan het ontwikkelen in de (paarden)coaching toen ik aan de avonden deelnam, maar het heeft me enorm gestimuleerd om de verlangens van mijn hart te volgen. Ik ben dan ook echt met het paarden coachen gestart. Het waren voor mij heel intensieve en positieve avonden.
Estelle Korff
Paarden coach (zie www.puurpaardencoaching.nl)
 
 
Twaalf avonden over de vijf levenswetten van Simone Pacot, zoals die beschreven staan in het boek "Kom weer tot Leven!":
 1. Kies voor het Leven
 2. Aanvaard je mens-zijn
 3. Ontplooi je specifieke identiteit in God en kom in gezonde relatie met de ander
 4. Ga op zoek naar de eenheid van je persoon
 5. Ontdek je vruchtbaarheid en gaven
Het onderwijs zal aangevuld worden met het gedachtegoed van L. Payne.
 
Onderwijs en begeleiding
Elke avond begint met een uitleg over een hoofdstuk uit het boek. Daarna gaan we met elkaar in een kleine groep in gesprek: Hoe kun je wat je gelezen en gehoord hebt toepassen in je eigen leven?
Samen met mijn collega Wilmie Braakman begeleid ik het proces van het doordringen van het Evangelie van Jezus Christus tot in je diepste diepte.
Groepsgrootte: maximaal 12 personen
Als we met elkaar in gesprek gaan, doen we dat in een groepje van maximaal 6 personen.
Op de eerste avond ontvang je een werkboek. Daarin kun je notities maken en het materiaal wat op de avonden wordt uitgereikt bewaren.
Voor de tijd tussen de bijeenkomsten krijg je op papier kleine opdrachten mee die je thuis kunt uitwerken.
 
Meer over de inhoud van het programma klik hier
 
Voorwaarden voor deelname
Je bent bereid:
 • naar jezelf te kijken
 • je verhaal met anderen te delen
 • naar anderen te luisteren
 • het boek "Kom weer tot Leven" aan te schaffen en betreffende gedeelten voorafgaand aan de avonden te lezen
 • Als je begeleid wordt, staat je therapeut achter je deelname.
 • Je staat open voor een intakegesprek.
 
Kosten
€ 600,00 per deelnemer voor de gehele serie.
Het is niet mogelijk een deel van de avonden bij te wonen.
Omdat dit een therapiegroep is kunnen de kosten gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoeding klik hier
 
Contact
Voor verdere informatie en aanmelding:
 
Boeken van Simone Pacot:
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot in onze diepste diepten
ISBN 90-76671-42-7
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom weer tot leven!
ISBN 90-76671-53-7
 
 
 
 
 
 
 
 
Durf het nieuwe leven aan!
ISBN 90-76671-59-1
 
 
 
 
 
 
 
 
Open je deuren voor de Geest
ISBN 978-90-76671-77-2
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint