-
 
 
 
 
Cursus Vrouw-zijn

Cursisten over deze cursus:
 • "Ik ben gaan begrijpen hoe mijn moeite in mijn dagelijkse leven is ontstaan. Doordat ik dat nu begrijp kan ik het beter hanteren. Dat lucht op." 
 • "Mooie opbouw. De gesprekken met elkaar waren opbouwend."
 • "Ik heb veel gehad aan de les over moeder en dochter."
 • "Fijn dat de ontwikkeling van de identiteit zo helder werd neergezet. Het was voor mij heel herkenbaar. Fijn ook dat ik  handvatten kreeg hoe ik Jezus hierin kan uitnodigen..."
 • "Pittig! Het maakte veel bij mij los ... Ik ben blij dat er steeds linken gelegd werden naar Gods aanwezigheid. Ik realiseer me dat er nog heel wat bij mij moet gebeuren ..."
 • Er was ruimte om het over mijn pijn te hebben .... Bemoedigd te merken dat ik niet de enige was.
 • Het onderwijs werd heel pakkend en beeldend gebracht ...
 • Deze cursus heeft diepe gebieden in mij geraakt. Eigenlijk heb ik het verlangen om de persoonlijke dingen verder uit te werken. Het smaakt naar meer..."
 
Veel vrouwen vragen zich af: wie ben ik en wie mag ik zijn? Omdat je mag weten en mag zijn wie je bent, een cursus vol praktisch onderwijs over de identiteit van de vrouw.
De basis van het onderwijs ligt in het scheppingsverhaal. Wat was Gods oorspronkelijke
bedoeling met mannen en vrouwen? Deze cursus wil je inzicht geven in de betekenis van het vrouwelijke en het mannelijke. Je gaat op zoek naar jezelf…
Niemand ontkomt aan de grote gevolgen van de zondeval voor vrouwen en mannen, ook vandaag. Hoe werkt dit door in onze identiteit? Tegelijk zal er aandacht besteed worden aan het herstel.
Hoe ontwikkel je een gezonde vrouwelijke identiteit en wat zijn de struikelblokken?
Vrouwen die hier meer over willen weten, leren door deze cursus meer over God en over zichzelf als het gaat om:
 • De betekenis van het vrouwelijke: Wat zou ik in mijzelf willen ontwikkelen?
 • Ontwikkeling van je vrouwelijke identiteit: Welke barsten zijn er in mijn identiteit en wat zijn daarvan de gevolgen?
 • Geven zonder jezelf te verliezen.
 • Beleven van seksualiteit: verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen.
 • Dochter zijn van je moeder: Ik ben zelfstandig en toch verbonden.
 • Dochter zijn van je vader: de betekenis van het vaderschap en God als Vader.
 
Opzet
De cursus bestaat uit zeven avonden. Eén avond bevat een theoriedeel aangevuld met momenten van persoonlijke verwerking (alleen, twee-aan-twee of in kleine groepjes).
De inhoud van de lessen volgt elkaar op. Het is daarom niet mogelijk je in te schrijven voor een gedeelte van de cursus.
Bij de cursus hoort een cursusmap (63 pag. A4). Als je voorafgaand aan de les het daarbij behorende gedeelte leest en de vragen overdenkt, ben je goed voorbereid op wat gaat komen.
Voor een overzicht van de inhoud klik hier.
 
Kosten
De cursus gaat van start als er minimaal twaalf aanmeldingen zijn.
Prijs: € 200,00 per persoon, inclusief cursusmap.
Mocht een groep zelf voor ruimte, werving, betaling en koffie/thee zorgen, dan wordt in onderling overleg een prijs per deelnemer afgesproken.
 
Therapie(groep)
De cursus kan ook gegeven worden als (groeps)therapie. De groep bestaat dan minimaal uit acht en maximaal uit twaalf vrouwen.
De begeleiding doe ik samen met mijn collega Wilmie Braakman.
De kosten van de (groeps)therapie zijn € 590,00 per deelnemer voor de gehele serie.
Omdat dit een therapiegroep is kunnen de kosten gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoeding klik hier
Voor informatie over het verschil tussen de cursus en de therapiegroep klik hier.
 
Voorwaarden voor deelname aan de therapie(groep) zijn:
 • Je bent bereid naar jezelf te kijken.
 • Je bent bereid je verhaal met anderen te delen.
 • Je bent bereid naar anderen te luisteren.
 • Als je begeleid wordt, staat je therapeut achter je deelname.
 • Je staat open voor een intakegesprek.
 
Contact
Voor verdere informatie en aanmelding:
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint